Logo
Banner
Titulní stránka Přihlášení Ceník Katalog Nákupní košík Pokladna

Celková cena nákupu

bez DPH: 0 Kč

s DPH: 0 Kč


Výběr měny:

Vyhledávání


Filtr

Zobrazit pouze výrobky

akce
novinky
výprodej
připravujeme
tip
skladem

Kategorie

Odběr novinek


Kód: Captcha
Opište:

Info:

Prodejna: 739 407 384

obchod@modelypocitace.eu

Kamenná prodejna:

Rubešova 421, Skuteč

6.7. je prodejna zavřená

****************

 

 

Kontakt Chemie Label Off 50 odstraňovač etiket ve

Akce Výprodej

Výrobce: KONTAKT CHEMIE
Katalogové číslo: 749-037
Záruka (měsíců): 24
Skladem: 7 ks
Hmotnost: 0,25 kg
EAN: 5412386040184

KONTAKT CHEMIE LABEL OFF 50 Odstraňovač etiket.

Sprej - čistící přípravek.

Přípravek Label Off 50 neutralizuje lepící vrstvu samolepek a umožňuje jejich snadné sejmutí. Působí nejrychleji na papírové samolepky.

Obsah 200 ml, sprej.

*obal má 18cm


Přípravek Label Off 50 neutralizuje lepící vrstvu samolepek a umožňuje jejich snadné sejmutí. Působí nejrychleji na papírové samolepky. Obsah 200 ml, sprej.


Údaje o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Katalogová cena bez DPH: 152,80 Kč
Katalogová cena s DPH: 185 Kč
Akční sleva 9,9 %
Vaše cena bez DPH: 137,60 Kč
Vaše cena s DPH: 166,40 Kč